Onkoloji

hands-with-pink-ribbon-over-timber-background_23-2147738486(1)

“Kanserden Korkma Geç Kalmaktan Kork”

Onkoloji, tümörleri inceleyen tıp dalına denir. Oncos (şişlik) ve logos (bilim) Latince kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir deyimdir.

İnsan vücudunun yapısal taşları olan hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular ise organları oluştururlar. Bu döngüde, kanser organlarda ve dokularda değil, hücrelerde başlar. Normal olarak vücudun ihtiyacına göre hücrelerimiz oluşur, büyür, bölünür ve gerekli olan yeni hücreleri oluştururlar. Hücreler, yaşlandıklarında ise ölürler ve yerlerine yenileri gelir. Zaman zaman ve kişilere göre türlü nedenlerden bu döngü bozulur; vücudun kontrolü dışında fazla miktarda hücre oluşur veya yaşlı hücreler ölmeleri gerektiği halde ölmezler. Hücrelerin kontrol dışı bu şekilde büyümesi sonucu oluşan doku kütlesine tümör denir.

Onkoloji İle Uğraşan Uzmanlık Alanları

Cerrahi onkoloji, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi bunlar arasındadır. Bu disiplinler arasında ortak çalışma ile kanser hastalarının tedavisi ve takibini daha yakından ve ciddi bir şekilde izlenebilmektedir.

Cerrahi onkoloji hastalığın tanısının konmasında ve hastadaki mevcut tümörün çıkarılmasında etkindir. Pek çok cerrahi disiplin bu grup içerisinde düşünülür. Örneğin, Genel Cerrahi, Kulak-Burun-Boğaz, Beyin Cerrahisi, Göğüs Cerrahi, ortopedi, vb. disiplinler bunlara dahildir.

Tanı konan hastalara cerrahi tedavi sonrasında veya ameliyat olamayacak kadar yayılmış hastalığı olanlarda tedaviye kanser ilaçları ve radyoterapi ile devam edilir.

Kanser hastalıklarının ilaçla tedavisi Tıbbi Onkoloji (çocukluk çağında Pediatrik Onkoloji) tarafından, radyoterapi tedavisi ise Radyasyon Onkolojisi tarafından yapılmaktadır. Tüm bu süreçlerden de anlaşılacağı gibi kanser birden fazla tıp disiplininin birlikte çalışmasını gerekli kılmaktadır.

Kanser nedenleri

Kanser gelişimi oldukça karmaşık bir süreç sonrasında ortaya çıkar. Günümüzde kanserin genetik bir yanının olduğu kabul edilmektedir.  Kanserin gelişmesi birbirini takip eden kanserojen etkilerin sonucunda olmaktadır. Kanser gelişiminde gözlenen bozuklukların her biri değişik savunma mekanizmaları ile düzeltilmektedir, ayrıca bağışıklık sistemimiz de bu tür bozuklukların tanınması ve yok edilmesi işlevinde etkin rol oynamaktadır.

Ancak yine de bunlara rağmen kanser gelişebilmektedir. Bunun başlıca nedenleri arasında savunma mekanizmalarının işlemez hale gelmesi ve bağışıklık sisteminde meydana gelen yetersizliklerdir. Sonuçta kanser niteliği kazanmış olan hücreler aşırı miktarlarda çoğalma imkanı bulmakta ve kanser olarak bildiğimiz hastalık tablolarının çıkmasına neden olmaktadır.