Medikal Onkoloji Nedir?

Medikal Onkoloji Nedir?

Kanseri tanımlama, kanserden korunma, erken tanı ve tedavi süreçlerini de kapsayan alanı inceleyen  bilim dalı medikal onkolojidir. Kanser ile ilgili tüm bilgiler, çeşitleri, tüm evreleri, teşhis ve tedavi medikal onkolojinin ilgi alanına girer. Tüm bilimsel verilerden yola çıkarak, kanserin aşılması noktasında gerekirse kemoterapi ve cerrahi birimler ile işbirliği yaparlar.

Sadece kanser tanısı konan hastaların değil aynı zamanda hastalık öncesi ve sonrası süreçlerini de takip eden medikal onkoloji, kanser tanısı konduktan sonra hastanın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tedaviye yönelik çalışmalar düzenler.

Hastanın tedavi sürecinde; kanserin ilgili olduğu cerrahi bölüm, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve patoloji ile yakın bir işbirliği içinde çalışma yapar. İlgili birimlerle bağlantısı dâhilinde hastanın ihtiyacına yönelik kemoterapi, destek tedavi, ağrı tedavisi ve psikolojik destek gibi işlemler yapılmaktadır.

Medikal onkoloji kanser öncesi ve sonrasında hastalara her açıdan geniş bir destek sağlar ve işlemleri yönlendirir.

Medikal Onkoloji Ne Yapar?

Kanser teşhisi konduktan sonra, hastanın cerrahi müdahale gerekirse bunun yapılması belli bir nekahet sürecini geçirmesi gerekir. Onun arkasından kemoterapi ya da radyoloji tedavisi yapılması gerekir.

Kimi kanser çeşitlerinde her ikisini birlikte yürütülürken kimilerinde sadece kemoterapi veya radyoloji tedavisine yanıt verebilir. Medikal onkoloji, bunun öncesinde hastanın kanser sürecine dahil olur ve süreç başladıktan ve tedavilerle yol alınırken hastanın takibi medikal onkolojiye ekibi veya uzmanları tarafından yapılır.

Medikal onkoloji ekibi ve uzmanları hastanın; radyoloji, kemoterapi ya da cerrahi sonrası bakımını da üstlenir.

Kanser yanında Medikal Onkolojinin alanına giren diğer sorunlar

Medikal onkoloji ekip ve uzmanlar kanser başlangıcından itibaren ve sonrasında hastaları yakından takip ederler. Fakat kanser sırasında oluşabilen diğer hastalıkların tedavisi için ilgili uzmanlığa da sahiptirler. Kanserli bir hastalarda baş gösterebilen zatürre, kalsiyum yükselmesi ve anemi gibi veya benzeri hastalıklarında teşhis ve tedavisi medikal onkoloji ekip ve uzmanları tarafından yapılır ve bu ve benzeri hastalıkların tedavileri için de yeterliliğe sahiptirler.

Onkoloji İle Uğraşan Disiplinler Hangileridir?

Onkolojiye dahil olan tıbbi disiplenler, cerrahi onkoloji, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisidir. Bu ekipler medikal onkoloji ekibi ve uzmanları ile birlikte hastaların tedavisi ve takibini yakından izlerler.

Cerrahi onkoloji hastalığın tanısının konmasında ve hastadaki mevcut tümörün çıkarılmasında oldukça etkilidir. Pek çok cerrahi disiplin bu grup içerisindedir. (Genel Cerrahi, Kulak-Burun-Boğaz, Beyin Cerrahisi, Göğüs Cerrahi, jinekoloji, ortopedi, vb.) bulunmaktadır. Tanı konan hastalara cerrahi müdahale sonrasında veya cerrahi işlem uygulanamayacak kadar kanser yayılmış hastalığı olanlarda tedaviye kanser ilaçları ve radyoterapi ile devam edilir.

Kanser hastalıklarının ilaçla tedavisi Tıbbi Onkoloji (çocukluk çağında Pediatrik Onkoloji) tarafından, radyoterapi ile tedavisi ise Radyasyon Onkolojisi tarafından yapılmaktadır. Tüm bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi kanser birden fazla tıp disiplininin birlikte çalışmasını gerektirmektedir.

Medikal Onkoloji ve Kemoterapi

Kanser tanısı konan hasta, tüm tetkikler yapıldıktan sonra kemoterapi ya da ışın tedavisi görmeye başlayabilir. Doktor tavsiyesi ile kemoterapi ve ışın tedavisinden hangisinin tercih edileceğine karar verilir.

Keza, kanser çeşidine ve safhasına göre hangi kemoterapi türünün uygulanacağına medikal onkoloji uzman ve uzmanları karar verir. Neo-Adjuvan, adjuvan ve palyatif kemoterapi medikal onkologlar tarafından uygulanabilen kemoterapi çeşitleri arasındadır. Kemoterapi türünün seçimi ve ne dozda verileceği uzman medikal onkologlar tarafından belirlenmektedir.

Neden Medikal Onkolojiye İhtiyaç Duyulur?

Hastalık teşhisi konulduktan sonra izlenen yol hasta açısından hayati önem taşır. Önceleri medikal onkoloji açısından  hastaya teşhis konulduktan sonra tek hedef, tümörlü kitlenin alınması oluyordu. Fakat bunun, bazı kanser çeşitlerinde oldukça tehlikeli bir yöntem olduğu belirlenmiştir. Çünkü cerrahi müdahalenin yeterli olmayan kanser türlerinde yayılma çok hızlı olabilmektedir. Bu tür vakaların teşhisi ve belirlenmesi  ve tahmini medikal onkolojide gelişmelerle ve yapılan bilimsel çalışmalarla ile mümkün olmuştur.

Medikal onkoloji ekip ve uzmanlarınca uygulanan kemoterapi yalnızca kanser sırasında yapılan bir işlem değildir. Kanserden sonra da tekrarı önlemek için yapılabilir.

Medikal Onkolojinin önemi

Medikal onkoloji ana bilim dalının hastaya sunduğu bazı önemli hizmetler vardır. Kanser, hastayı maddi ve manevi  olarak yoran bir hastalıktır. Hastanın fiziksel tedavi görürken psikolojik desteğe de ihtiyacı olur. Hastalık sürecinde psikolojik destek, fizyolojik destek, kemoterapi, kanserli dokuyu temizleme, kanserin tekrarı önleme ve tüm sürecin takibi medikal onkoloji tarafından yapılır.

Kanserden ne yazık ki birkaç ayda kurtulunması mümkün olmayabilir. Kanser sürecinin başarılı bir şekilde sonlandırılmasından sonraki yıllarda tekrar geri gelebilir. Bu nedenle hem belirti hem tanı hem de tedavi sürecinde takip edildiği kadar sonrasında da takip edilmelidir.

Bizimle iletişime geçin

Sağlığınız bizim için önemlidir. Eğer bu konularda sorularınız varsa, Dr. Tuğrul Abacıoğlu ile aşağıda ki telefon numaralarından iletişime geçiniz ve randevu alınız.

Başa dön tuşu
Call Now ButtonBizi Arayın
Kapalı
Kapalı