Kadın Sağlığı

1089740_708e

Kadın sağlığı, dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bireylerde sağlık tanımını, “Yalnızca hastalık veya sakatlıklar çerçevesinde değil bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir pozitif tatmin, belli bir standardın üstünde ve uyum hali” olarak belirlemiştir. Tüm dünyaca kabul gören bu tanım çerçevesinde dil, din, etnik köken, cinsiyet vb. ayrımı gözetmeksizin her bireyin eşit olarak sağlıklı olma hakkı bulunmaktadır.

Bu nedenle, nüfusun yarısını oluşturan kadınların sağlık durumunda bu çerçevede hastalık ve sakatlık, ruhsal ve sosyal hatta ekonomik yönleriyle bir bütün olarak ele almak ve eğer bir eksiklik varsa bunları tümüyle değerlendirmek gerekir. Bu nedenle, kadın sağlığı da biyolojik etkenlerin yanında sosyal, ekonomik ve politik süreçlerden etkilenmektedir.

Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımızın ve ailenin en önemli bireyi olan annenin sağlığı, sadece kendisi için değil aynı zamanda doğacak çocukların sağlığı açısından da önemli ve kritikdir. Aynı bağlamda, kadının sağlığı, aile sağlığından ve dolaylı olarak toplum sağlığından ayrı olarak değerlendirilmemelidir.

Biyolojik sağlık kapsamında, anne olarak kadının ve fetüsun gebelik öncesi gebelik planlama ve gebelik boyunca düzenli olarak muayene edilmesi ve gözlem altında tutulması önemlidir.

Kadın sağlığını bozan kadına has ve doğurganlık ile ilgili çoğu sorunun temel nedenleri:

 • Erken evlilik ve ergen gebelikler,
 • Çok sayıda gebelikler ve düşükler,
 • Yetersiz ve dengesiz beslenme,
 • Enfeksiyon hastalıkları,
 • Olumsuz ve sürdürülemez çevre koşulları,
 • Ülkede izlenen genel nüfus ve kadınları ilgilendiren politikalar,
 • Aile ve gebelik planlaması,
 • Acil bakım ve sağlık bakımına ulaşım,
 • Kadına yönelik şiddet, cinsel taciz ve tecavüz,
 • Doğum öncesi ve doğum sonrası bakım ile ilgili sorunlarıdır.

Sağlığın önemli belirleyicilerinden biri olan toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, sağlık ve bağlantılı hizmetlere erişebilmekte, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için sunulan sağlık hizmetlerini ve temel sağlık kaynaklarını kullanabilmekte eşitsizliklere neden olmaktadır.

Kadın sağlığı, kadının anne karnındaki hayatından başlayıp çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılıktan ölüme kadar devam eden sağlık hizmetlerinin tümünü kapsar.

Kadın sağlığı, kadınların gebelik, doğum, doğumdan hemen sonrası dönemlerindeki sağlık hizmetlerini içerir. Bu dönemlerde kadın sağlığını etkileyen faktörler şunlardır genelde:

 • Kadının genel sağlık durumu,
 • Ülkenin sağladığı sağlık sisteminin kadına verdiği öncelik, hizmetlerin yaygınlığı, ulaşılabilirliği ve niteliği,
 • Ülkede izlenen genel nüfus politikası,
 • Kürtaj ve isteyerek düşüklerle ilgili yasal durum,
 • Kontraseptif (Doğum kontrolü ile ilgili) yöntemlerle ilgili bilgi, yaklaşım ve destekler,
 • Doğum öncesi planlama ve bakım hizmetlerinin düzeyi,
 • Doğum konusunda hizmetlerin, imkanlar ve hizmet verenlerin nitelikleri,
 • Lohusalık sırasında (doğumdan sonra anne vücuda gebelikte meydana gelen değişikliklerin doğum öncesi haline geri dönmesi süreci) bakım hizmetleri,
 • Toplumun genel beslenme konusundaki bilgisi, yaklaşımı, anlayışı,
 • Toplumun genel kültürel, eğitim ve sağlık anlayışı yaklaşımı ve bakışı,
 • Toplumun genel sosyo-ekonomik durumu,
 • Kadının toplumdaki statüsü (eğitimi, istihdamı),
 • Genel durumu etkileyen bireysel faktörlerdir (yaş, eğitim, doğurganlık özellikleri, sağlık davranışları, hastalık vb.)

Bu nedenlerden kadın sağlığı bir bütün olarak değerlendirilmeli ve bu bakış açısı ile önleyici tedbirlerle bir arada hizmetler sunulmalıdır.