Gebelik ve Gebelik Takibi KitabıGebelikte Tarama Testleri

Gebelikte Tarama Testleri

Ultrason görüntülenmesi altında koryon Villus Biopsisi (KVB) BKV yapılan durumlar,

  • Anne yaşının 35 ve üzerinde olması
  • Annenin daha önce kromozom anomolisi olan çocuk doğurması
  • Anne ya da babada kromozom anomolisi taşıyıcılığı
  • Anne veya babanın hastalık taşıyıcılığı
  • Annenin X kromozomuna bağlı hastalık taşıyıcılığı olması durumunda ve danışmanlığı zamanında alan hastalıklara uygulanan bir yöntemdir.

KVB Riskleri

  • Spontan abortus,
  • Annenin enfeksiyon kapması,
  • Amnios zarının delinmesi ve düşük oluşması

Bu dönemde sadece ultrason görüntüsüne dayanarak şüphelenilen kromozomal hastalıkların taraması yapılabilmekteydi. Sonları anne karnında bazı hormon ölçümleri yapılıp, anne yaşı, fetüsün kafa çapı, annenin şeker hastalığı olup olmadığı da göz önünde tutularak, halk arasında halen zekâ testi olarak bilinen üçlü (triple) test geliştirildi. Bu testin anne yaşının tek başına kullanılmasından daha etkin bir yöntem ve trisomili bebeklerin %60 ını saptayabildiği gösterildi. Şu an için halen ikili testin donanımına sahip olmayan merkezlerde kullanılmakta ise de önemini yitirmiş gözükmektedir. Bazı programlarda ikili testle kombine kullanılması gerektiğini düşünen bilim adamları da mevcuttur.

50 gr. Glikoz Yükleme testi (Şeker Yüklemesi)

Gebelik, neden olduğu ensülin rezistansı ile karbonhidrat metabolizmasında anormallikler yapar. Kadınlar gebeliğin başında normal olabilirler, fakat yapımındaki yetmezlik veya insüline karşı plesental hormonlarında yardımıyla gelişen direnç nedeniyle gebeliğin ileri dönemlerinde kan şekeri düzeyi yükselebilir. Bu durumda gestayonel diyabet  (gebelik şeker hastalığı) denir. Diyabet açısından yüksek riskli kadınlar (ailesinde diyabet olanlar ve idrarında glikoz çıkanlar) gebeliğin başında taranmalıdırlar. Tüm gebelerde 24-28. Gebelik haftalarında taranmalıdırlar. Tarama testi ağızdan 50 gram glikoz verilmesi takiben 1 saat sonra kan şekeri ölçümü esasına dayanır.  Normal değer 140 mg/dl’dir. Bu değerin üzerinde olanlarda 100 gr oral glikoz yükleme testi (OGTT) yapılır. Eğer taramada elde edilen değer 200 mg/dl’den yüksekse direk olarak gebelik şeker hastalığı tanısı konularak tedaviye geçilebilir. OGGT iki veya daha fazla değerlerden yüksek ise kadın diyabetiktir. Bu değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Değerlerin tümü bu sınırların altında ise, test normaldir.  Sadece bir değerin yüksek bulunması halinde vaka sınırdadır ve yaklaşık 1 Ay sonra OGTT tekrarlanmalıdır.

 

Normal Glikoz Düzeyleri Üst Limitler
Örnek Açlık 1 Saat 2 Saat 3 Saat
Kan 90 145 125 125
Plazma 105 165 145 145

İlgili Makaleler

Göz Atın

Kapalı
Başa dön tuşu
Call Now ButtonBizi Arayın
Kapalı
Kapalı