KısırlıkTüp Bebek

Adım Adım Tüp Bebek Tedavisi

Tüp bebek tedavisi
Tüp bebek tedavisi

IVF (Tüp Bebek )Hastalarının işlemin başından gebelik testinin yapılmasına kadar geçen sürede neler yaşayacağını bu makalede ele alıyoruz.

Abacıoğlu Kadın Sağlığı Merkezinde Tüp Bebek uygulamasında infertil çiftlerin bebek sahibi olabilmeleri için muayene, tetkik ve tedavi ile ilgili bilgilendirme ile işlemlere başlanır. Bu konuda IVF hemşiresi ya da Dr Tuğrul Abacıoğlu hastaları bilgilendirir. Sağlık bakanlığının üremeye yardımcı tedavi üniteleri ile ilgili yönetmeliğine uygun olarak işlemler yürütülür. Dr Tuğrul Abacıoğlu Avrupa Şafak hastanesinde özel bir klinik açmış ve IVF takiplerini burada OPU ve transfer işlemlerini ise Maslak Acıbadem Tüp bebek bölümünde yapmaktadır.

Tüp bebek Başvuru süreçleri

 1. Tüm işlemler Prof. Dr. Bülent Tıraş, Dr. Tuğrul Abacıoğlu ve IVF hemşiresi  tarafından gerçekleşmektedir.
 2. IVF Başvuru Süreci
 • Hasta Kabul

Tüp bebek merkezine başvuran hastalar, tüp bebek sekreteri tarafından hekim ve veya hemşire ile karşılanır.

 • Başvuran çiftlerin daha önceden merkezimizde hizmet alıp almadıklarına araştırılır. Daha önceden merkezimizde ya da başka hastanelerde yapılmış testlerin incelenmesi yapılır.
 • Hasta Bilgi Formu,
 • Onam Formu,
 • Spermiogram Formu,
 • Epikriz Formu oluşturulur.
 • Merkeze gelen çiftlerin, Tüp Bebek Ünitesinin mevcut kayıtlarında gelen hasta takip dosyası varsa sekreter tarafından çıkartılır. Gelen hasta takip dosyası yoksa bu durum ilgili hekime bildirilir

3. Görüşme ve Muayene

IRV görüşmesi için infertil çift randevu aldıkları tarihte ve saatte bilgilendirme amacıyla yapılacak görüşme Dr Tuğrul Abacıoğlu tarafından gerçekleştirilir.

 • İnfertil Kadın, Dr Tuğrul Abacıoğlu tarafından hemşire refakatinde; jinekolojik, fiziksel ve genel muayenesi yapılır.
 • İnfertil çift, merkezimiz dışında yapılan tetkikleri bir dosya olarak hazırlamış olmalıdır.
 1. Âdetinin 3. gün basal hormonlara bakılmadı ise bakılacak, 3. gün basal Ultrason görüntüsü ve gerekli ise gebelik testi (BHCG) bakılmalıdır. Eğer endometriumda bir kalınlık görülüyorsa adetten sonra sonohistereografi işlemi yapılmalıdır. 3. Gün ultrason muayenesinde kist varsa kist aspire işlemi yapılacaktır.
 2. Çiftin; smcar tetkiki patoloji laboratuarında, HSG( Rahim filmi ) tetkiki ise radyoloji bölümleri tarafından gerçekleştirilir. Dr Tuğrul Abacıoğlu olası bir hataya meydan vermemek için hastalarının rahim flimlerini çoğunlukla kendisi çeker.
 3. İnfertil erkeğin, spermiogram tetkiki merkezimizde yapılır. Dr Tuğrul Abacıoğlu, kendi çalıştığı hastanede testlerin yapılması koşulunu getirmez ama özellikle sperm testinin tüp bebek merkezlerinde yapılmasını ister.

7. Tetkik Değerlendirme

 • Tetkikler, Dr Tuğrul Abacıoğlu tarafından değerlendirilir ve gelen hasta takip dosyasına kaydedilir. Çıkan sonuçlar mutlak infertil çifte tane tane anlatılır.
 • Dr Tuğrul Abacıoğlu tarafından infertil kadına, laparaskopi ve / veya histereskopi yapılması kararı çıkarsa, hastaya bilgi verildikten sonra pre-op tetkik yapılması amacıyla, anestezi polikliniğine yönlendirilir ve operasyon randevusu verilir.
 • Dr Tuğrul Abacıoğlu tarafından, infertil erkeğin ürolojik olarak değerlendirilmesi kararı çıkarsa hasta üroloji bölümüne yönlendirilir.
 1. Hasta Takibi
 • Dr Tuğrul Abacıoğlu ilgili kişinin muayene ve testlerinin sonucunda, ovülasyon indüksiyonu, intra – uterin inseminasyon (ΙUΙ), invitrofertilizasyon / intra Stoplazmik sperm enjeksiyonu (In vitra fertilizasyon (IVF) /ICSI) gibi kararları, Sağlık bakanlığının Yardımcı Üreme Teknikleri Yönetmelik esaslarına göre yürütür.
 • Hastaların ilaçlarını kullanma şekli ve dozu hemşire tarafından hastaya anlatılarak, tedavi kartına kayıt edilir, hastaya her geldiğinde tedavi kartını üniteyi getirmek üzere verilir.
 • Hastalara ilgili günlerde ve tetkik sonuçları doğrultusunda, Dr Tuğrul Abacıoğlu tarafından folikül takibi amaçlı TVUSG yapılır. Genelde tedavinin 5, 7, 9, 11, 13. günlerinde yumurta folikülleri ölçülerek İzleme Formu’na kayıt edilir. Foliküller 18 mm çapına ulaştığında Maslak Acıbadem Hastanesinden OPU randevusu alınır. Bu randevu saatinden 34- 36 saat evvel çatlama iğnesi yapılır.
 • İnfertil çifttin OPU randevu saatinden 1 saat evvel Maslak Acıbadem Hastanesi Tüp Bebek bölümünde olması istenir. Kadın aç karına, erkeğin aç olmasına gerek yoktur. Gelirken evli olduklarını gösteren kimliklerinin ve HbsAg, Anti HbS. HCV ve HİV testlerinin yanlarında olması gerekir.
 • ΙUΙ uygulanacak hastanın eşi uygun cinsel perhiz ile sperm örneği vermek üzere androloji laboratuarımıza yönlendirilir.
 • OPU ( Yumurta Toplama İşlemi ) işlemi Maslak Acıbadem tüp bebek merkezinde, Dr Tuğrul Abacıoğlu tarafından hemşire refakatinde yapılır. İşlem OPU işlemi, OPU ve Embiriyo Transfer Talimatına uygun olarak asepsi antisepsi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir. Hasta genel anestezi altında uyutulur ve vajina ve batın temizliği yapılır Steril örtüler yerleştirilir. Tek tek foliküllere girilerek yumurta hücreleri toplanır. Tüm yumurta hücrelerinin toplanmasından sonra işleme son verilir. Hasta uyandırılır ve odasına alınır. İşlemden ilk iki saat sonrası hemşire tarafından gözlemde tutularak vital bulguları kontrol edilir
 • OPU işleminden sonra hemşire tarafından, dikkat edilecek hususlar konusunda hastaya bilgi verilir.
 • Hastanın sperm örneği androloji laboratuarında uygun koşullarda (inkibatör) gerekli işlemlerden geçirilip mikro enjeksiyon uygulamasına hazırlanır.
 1. OPU işlemi akabinde 2. 3. veya 5. gününde embiriyo transfer işlemi, OPU ve Embiriyo Transfer Talimatına göre yapılır. İşlemden sonra ünitemizde hasta bir-iki saat dinlendirilir.

10. Değerlendirme

 • Transfer işleminden 12 gün sonra  βHCG tahlili yapılır veri pozitif ise; iki gün sonra βHCG testi tekrarlanır. Üç hafta sonra TVSG olarak klinik gebelik teyit edilir.
 • Yapılan βHCG tahlili sonucu veri negatif ise; doktor tarafından sonuç uygun şekilde açıklanır. Daha sonraki IVF işlemi hastanın istemi doğrultusunda planlanır..

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Call Now ButtonBizi Arayın
Kapalı
Kapalı