Gebelerde kan uyuşmazlığı Rh ve ABO uyuşmazlığı diye iki başlık halinde ele alınır.

Rh uyuşmazlığı annenin Rh-(Negatif), babanın Rh+ (pozitif) olduğu durumlarda söz konusudur.

Miadında gebelik 37. Gebelik haftasının tamamlamış gebelik demektir.
Bu nedenle erken doğum 37. Haftadan önce başlayan doğum  eylemidir.