Perinatolojide kullanılan genetik tanı testlerinden birisi olup, en önemli avantajı erken ve hızlı perinatal tanı imkânı sağlamasıdır. Bu yöntemle girişimler 9. Gebelik haftasından itibaren yapılmakta ve 48 saat içinde ilk sitogenetik sonuçlar elde edilmektedir.